Votes
Senate Vote on HCR 102, HCR 102 BY BAGLEY (#463)