Votes
Senate Vote on SB 187, ADOPT (#1039)
House Vote on SB 187, ADOPT CONFERENCE REPORT (#1235)
Senate Vote on SB 187, REJECT (#912)
House Vote on SB 187, FINAL PASSAGE (#960)
Senate Vote on SB 187, SB 187 BY KLEINPETER (#306)